ttxvn1504ki-1586950710-70.jpg

ttxvn1504ki-1586950710-70.jpg

Cửa hàng tại Rome, Italy, đóng cửa ngày 6/4/2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *