ttxvn1504ki-1586948735-79.jpg

ttxvn1504ki-1586948735-79.jpg

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện ở Bologna, Italy ngày 9/4/2020. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *