ttxvn1301cu-1588903025-29.jpg

ttxvn1301cu-1588903025-29.jpg

2 сентября 1945 года на исторической площади Бадинь президент Хо Ши Мин зачитал Декларацию о независимости, объявив о рождении Демократической Республики Вьетнам. (Фото: из архива/ВИА)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *