ttxvn0705ho-1588903232-93.jpg

ttxvn0705ho-1588903232-93.jpg

Президент Хо Ши Мин посещает инженерный цех в революционной базе Вьетбак (февраль 1951 г.). (Фото: из архива/ВИА)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *