ttxvn0705ho-1588903662-80.jpg

ttxvn0705ho-1588903662-80.jpg

El Presidente Ho Chi Minh visita a agricultores de la provincia de Bac Can en 1950. (Foto: Archivo/VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *