ttxvn0705ho-1588903311-21.jpg

ttxvn0705ho-1588903311-21.jpg

El Presidente Ho Chi Minh en su viaje a Viet Bac (1951) (Foto: Archivo/VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *