ttxvn0705ho-1588903662-80.jpg

ttxvn0705ho-1588903662-80.jpg

Президент Хо Ши Мин посещает крестьян в провинции Баккан, которые собирают зимний рис в 1950 году. (Фото: из архива ВИА)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *