ttxvn0705ho-1588903421-0.jpg

ttxvn0705ho-1588903421-0.jpg

Дядя Хо посещает молодежное подразделение добровольцев в 1951 году. (Фото: из архива/ВИА) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *