Trong ba năm (1955-1957), miền Bắc đã khôi phục hầu hết các xí nghiệp quan trọng. Công trình Đại thuỷ nông Bắc-Hưng-Hải được xây dựng từ cuối năm 1958, tổng chiều dài của hệ thống kênh chính là 200km, khánh thành năm 1959, mang lại hiệu quả lớn trong sản xuất nông nghiệp của vùng. Đến nay, công trình vẫn phát huy hiệu quả trong việc tưới tiêu cho các vùng lân cận. (Ảnh: TTXVN)

Trong ba năm (1955-1957), miền Bắc đã khôi phục hầu hết các xí nghiệp quan trọng. Công trình Đại thuỷ nông Bắc-Hưng-Hải được xây dựng từ cuối năm 1958, tổng chiều dài của hệ thống kênh chính là 200km, khánh thành năm 1959, mang lại hiệu quả lớn trong sản xuất nông nghiệp của vùng. Đến nay, công trình vẫn phát huy hiệu quả trong việc tưới tiêu cho các vùng lân cận. (Ảnh: TTXVN)

Trong ba năm (1955-1957), miền Bắc đã khôi phục hầu hết các xí nghiệp quan trọng. Công trình Đại thuỷ nông Bắc-Hưng-Hải được xây dựng từ cuối năm 1958, tổng chiều dài của hệ thống kênh chính là 200km, khánh thành năm 1959, mang lại hiệu quả lớn trong sản xuất nông nghiệp của vùng. Đến nay, công trình vẫn phát huy hiệu quả trong việc tưới tiêu cho các vùng lân cận. (Ảnh: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *