tonglanhsu-1586325339-39.jpg

tonglanhsu-1586325339-39.jpg

中国驻胡志明市总领事吴骏造访大水镬医院并向该医院赠送600只N95型医用口罩和1亿越盾。图片来源:越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *