img1940-1586325246-18.jpg

img1940-1586325246-18.jpg

中国两名新冠肺炎患者回国后向胡志明市大水镬医院医生致感谢信。图片来源:越南之声

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *