thejourney-1600401425-2.jpg

thejourney-1600401425-2.jpg

Minister of Labour, Invalids and Social Affairs Dao Ngoc Dung offers incense to pay respect to martyrs at the Truong Son National Martyrs’ Cemetery (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *