taucu9-1585126716-63.jpg

taucu9-1585126716-63.jpg

Tàu Nam Sơn 15 đã được cấp chứng nhận đăng kiểm. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *