taucu4-1585125031-57.jpg

taucu4-1585125031-57.jpg

Tàu Đoàn Kết 6 vừa được cấp giấy chứng nhận đăng kiểm vào tháng 1/2020. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *