THĂNG LONG TỨ TRẤN

Thăng Long Tứ trấn gồm: Đông trấn Hàng Buồm Bạch Mã đại vương từ; Tây trấn Thủ Lệ Linh Lang đại vương từ; Nam trấn Kim Liên Cao Sơn đại vương từ; Bắc trấn Tây Hồ Trấn Vũ đại đế từ.