Đường sắt Pháp dưới góc nhìn của một kỹ sư gốc Việt

Năm 2021… …đánh dấu chặng đường 40 năm tàu cao tốc TGV đi vào vận hành và trở thành một trong những niềm tự hào của nước Pháp nói chung và ngành đường sắt Pháp nói riêng. Đây cũng là dịp để cùng nhìn lại lịch sử gần 2 thế kỷ hình thành và phátContinue reading “Đường sắt Pháp dưới góc nhìn của một kỹ sư gốc Việt”