Mỹ ban hành Đạo luật về Tội ác thù hận COVID-19: Thông điệp bảo vệ người Mỹ gốc Á

Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký ban hành Đạo luật về Tội ác thù hận COVID-19. Đây được đánh giá là hành động quyết liệt của chính quyền Tổng thống Biden nhằm bảo vệ cộng đồng người Mỹ gốc Á trước tình trạng bạo lực kỳ thị. Số liệu về bạo lực kỳ thịContinue reading “Mỹ ban hành Đạo luật về Tội ác thù hận COVID-19: Thông điệp bảo vệ người Mỹ gốc Á”