Chặn đứng những ‘thanh âm lạc điệu’ về Ngày hội toàn dân đi bầu cử

Lực lượng Công an các tỉnh đã có những chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên rà soát, phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về công tác bầu cử. 23/5/2021 Chủ nhật ngày 23/5/2021 là ngày bầu cử đại biểu QuốcContinue reading “Chặn đứng những ‘thanh âm lạc điệu’ về Ngày hội toàn dân đi bầu cử”