Vaccine – ‘Vũ khí tối thượng’ để ‘tấn công đại dịch’

Tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đưa ra quyết sách: “chúng ta phải có cách tiếp cận mới, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo mới, chuyển trạng thái phòng chống dịch COVID-19 từ phòng ngự sang chủ động tấn công, song phải hài hòa giữa phòng ngự và tấn công,Continue reading “Vaccine – ‘Vũ khí tối thượng’ để ‘tấn công đại dịch’”