Những ‘đòn đánh’ quyết định giúp Việt Nam kiểm soát dịch COVID-19

Trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), virus SARS-CoV-2 có những biến chủng mới, lây lan nhanh và nguy hiểm hơn, tạo ra thách thức vô cùng lớn cho Việt Nam. Trong khó khăn, chúng ta thấy rõ nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị và người dân,Continue reading “Những ‘đòn đánh’ quyết định giúp Việt Nam kiểm soát dịch COVID-19”