Hồ Tây (hay hồ Kim Ngưu, đầm Xác Cáo) đã chẳng còn xa lạ với nhiều thế hệ người Việt và du khách thập phương, từ lâu đã trở thành một phần trong văn hoá, lịch sử và đời sống hằng ngày của mỗi con người.