Phát triển đảng trong trường đại học: Để không rơi hạt giống đỏ

Phát triển đảng viên trẻ để xây dựng đội ngũ kế cận là một trong những nhiệm quan trọng trong công tác đảng. Đặc biệt, với các trường đại học, nơi tập trung đội ngũ trí thức tinh hoa với hàng chục nghìn sinh viên, giảng viên, công tác phát triển đảng viên trẻ càngContinue reading “Phát triển đảng trong trường đại học: Để không rơi hạt giống đỏ”