Thân phận của những em nhỏ trở thành mồ côi vì đại dịch

Một số em sẽ không bao giờ nhớ mặt cha mẹ đã mất vì còn quá nhỏ khi COVID-19 xảy ra. Số khác thì cố gắng giữ cho ký ức tồn tại bằng cách làm những việc cả nhà từng làm cùng nhau: làm bánh kếp hoặc chơi ghita. Số khác nữa vẫn đang nắmContinue reading “Thân phận của những em nhỏ trở thành mồ côi vì đại dịch”