son9658-1580633224-57.jpg

son9658-1580633224-57.jpg

Nguyễn Mai Anh là cựu sinh viên Học viện Thanh Thiếu niên, được Thành phố Hà Nội tuyên dương là thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp năm 2018. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *