son9686-1580631018-12.jpg

son9686-1580631018-12.jpg

Đảng viên trẻ Nguyễn Mai Anh tuyên thệ trước ngọn cờ Đảng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *