son5886-1550372465-48.jpg

son5886-1550372465-48.jpg

Bức ảnh chụp cô bộ đội bế bé gái năm ấy của phóng viên Mạnh Thường sau đó được đăng tải trên một số tờ báo; trở thành một trong những biểu tượng của tình quân dân. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *