son5850-1550373389-13.jpg

son5850-1550373389-13.jpg

Với 20 cuốn phim, ông ghi lại được chừng 600 bức ảnh về cuộc chiến đấu kiên cường từ Thông Nông qua đèo Mã Quỷ đến Trà Lĩnh, từ Trùng Khánh qua đèo Mã Phục đến Hòa An… của quân và dân ta trong mùa Xuân 1979.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *