safeguarding-1561348734-66.jpg

safeguarding-1561348734-66.jpg

A four-storey pre-fabricated dormitory of workers in Lao Cai town, Hoang Lien Son (now Lao Cai province) was destroyed with explosive by the enemy. (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *