Ông Jos Springer, 66 tuổi, là một người vận hành cối xay ở Zevenhuizen. (Ảnh: Hoàng Long)

Ông Jos Springer, 66 tuổi, là một người vận hành cối xay ở Zevenhuizen. (Ảnh: Hoàng Long)

Ông Jos Springer, 66 tuổi, là một người vận hành cối xay ở Zevenhuizen. (Ảnh: Hoàng Long)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *