Ông hiện đang vận hành một trong 4 chiếc cối xay ở làng Zevenhuizen. (Ảnh: Hoàng Long)

Ông hiện đang vận hành một trong 4 chiếc cối xay ở làng Zevenhuizen. (Ảnh: Hoàng Long)

Ông hiện đang vận hành một trong 4 chiếc cối xay ở làng Zevenhuizen. (Ảnh: Hoàng Long)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *