nhatkycach-1584979600-16.jpg

nhatkycach-1584979600-16.jpg

Các thành viên trong phòng kiểm tra thân nhiệt cho nhau.(Ảnh: Tác giả cung cấp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *