nhatkycach-1584979442-78.jpg

nhatkycach-1584979442-78.jpg

Một suất cơm dành cho người được cách ly. (Ảnh: Tác giả cung cấp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *