nhatbanmeg-1615357448-17.jpg

nhatbanmeg-1615357448-17.jpg

Kanno đã nhiều lần xây lại nhà ở cùng vị trí bị sóng thần quét qua và quyết tâm ở lại đó cho đến hết đời. (Ảnh: Nikkei)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *