nhatbanmeg-1615357525-86.jpg

nhatbanmeg-1615357525-86.jpg

Hình ảnh một khu vực tái phát triển ở Onagawa, được ghi lại hôm 13/02. Thị trấn thường được mô tả là “bộ mặt” của công cuộc tái thiết khu vực. (Ảnh: Nikkei)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *