Nhằm chi viện cho chiến trường miền Nam, ngày 19/5/1959, Bộ Chính trị đã quyết định mở đường Trường Sơn, xây dựng tuyến giao thông vận tải quân sự nối liền hai miền Nam Bắc. Trong ảnh: Giai đoạn đầu hoạt động trên con đường bí mật xuyên rừng rậm, núi cao, trên tuyến vận tải chiến lược này, quân ta đã vận chuyển thô sơ bằng gùi, xe thồ, nhỏ lẻ với cung ngắn. (Ảnh: TTXVN)

Nhằm chi viện cho chiến trường miền Nam, ngày 19/5/1959, Bộ Chính trị đã quyết định mở đường Trường Sơn, xây dựng tuyến giao thông vận tải quân sự nối liền hai miền Nam Bắc. Trong ảnh: Giai đoạn đầu hoạt động trên con đường bí mật xuyên rừng rậm, núi cao, trên tuyến vận tải chiến lược này, quân ta đã vận chuyển thô sơ bằng gùi, xe thồ, nhỏ lẻ với cung ngắn. (Ảnh: TTXVN)

Nhằm chi viện cho chiến trường miền Nam, ngày 19/5/1959, Bộ Chính trị đã quyết định mở đường Trường Sơn, xây dựng tuyến giao thông vận tải quân sự nối liền hai miền Nam Bắc. Trong ảnh: Giai đoạn đầu hoạt động trên con đường bí mật xuyên rừng rậm, núi cao, trên tuyến vận tải chiến lược này, quân ta đã vận chuyển thô sơ bằng gùi, xe thồ, nhỏ lẻ với cung ngắn. (Ảnh: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *