Ngày 8/3/1960, Nhà máy dệt 8-3 được khởi công xây dựng và khánh thành ngày 8/3/1965. Liên tiếp trong nhiều năm, Nhà máy luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch, góp phần to lớn vào sự phát triển chung của nền kinh tế quốc dân. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Ngày 8/3/1960, Nhà máy dệt 8-3 được khởi công xây dựng và khánh thành ngày 8/3/1965. Liên tiếp trong nhiều năm, Nhà máy luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch, góp phần to lớn vào sự phát triển chung của nền kinh tế quốc dân. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Ngày 8/3/1960, Nhà máy dệt 8-3 được khởi công xây dựng và khánh thành ngày 8/3/1965. Liên tiếp trong nhiều năm, Nhà máy luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch, góp phần to lớn vào sự phát triển chung của nền kinh tế quốc dân. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *