linh1-1611374427-52.jpg

linh1-1611374427-52.jpg

Linh được giao nhiệm vụ là “cán bộ nằm vùng” của Đảng trong ban chấp hành Đoàn trường để trực tiếp theo dõi, phát hiện, giới thiệu các sinh viên xuất sắc cho Đảng đồng thời tuyên truyền để sinh viên hiểu hơn về Đảng, phấn đấu kết nạp đảng. (Ảnh: PV)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *