4ed75c44478a-1611374620-73.jpg

4ed75c44478a-1611374620-73.jpg

Phạm Thị Linh (mặc áo dài, bên phải) cùng chi bộ sinh viên tại Đại hội Đảng bộ Đại học Xây dựng. (Ảnh: PV)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *