infinitywar-1524894302-73.jpg

infinitywar-1524894302-73.jpg

Marvel Studios’ AVENGERS: INFINITY WAR..L to R: War Machine (Don Cheadle), Winter Soldier/Bucky Barnes (Sebastian Stan), Black Widow/Natasha Romanoff (Scarlet Johansson), Captain America/Steve Rogers (Chris Evans), Hulk (Mark Ruffalo), Okoye (Danai Gurira), Falcon (Anthony Mackie) and Black Panther/T’Challa (Chadwick Boseman)..Photo: Film Frame..©Marvel Studios 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *