dtt4430v707-1524894456-42.jpg

dtt4430v707-1524894456-42.jpg

Trong “Infinity War”, Thanos tìm cách quy sáu viên đá Vô cực (Không gian, Thực tại, Sức mạnh, Trí tuệ, Thời gian, Linh hồn) với những quyền năng siêu đẳng về một mối.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *