img3746-1571535046-54.jpg

img3746-1571535046-54.jpg

Chuẩn đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó chủ nhiệm chính trị Quân chủng Hải Quân thăm hỏi, động viên, chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ Trường Sa trên dưới một lòng, nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ vững chắc biển đảo quê hương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *