2-1568339623-1.jpg

2-1568339623-1.jpg

Sau thời gian thao luyện, các chiến sỹ lại tranh thủ đọc sách, tạp chí để nắm thông tin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *