image-1490086871-86.jpg

image-1490086871-86.jpg

Năm 2016, khách Việt Nam đến Singapore đạt 470 nghìn lượt, tăng 12% so với 2015.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *