20150211074-1490086028-99.jpg

20150211074-1490086028-99.jpg

Nhiều tàu chiến Singapore đã tới thăm Việt Nam, gồm cả tàu đổ bộ hiện đại nhất RSS Endurance

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *