hoangxuanv-1474339368-59.jpg

hoangxuanv-1474339368-59.jpg

2016 Rio Olympics – Shooting – Victory Ceremony – Men’s 10m Air Pistol Victory Ceremony – Olympic Shooting Centre – Rio de Janeiro, Brazil – 06/08/2016. Hoang Xuan Vinh (VIE) of Vietnam holds his gold medal. REUTERS/Edgard Garrido FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS.
Picture Supplied by Action Images

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *