hoangxuanv-1474339838-80.jpg

hoangxuanv-1474339838-80.jpg

Xuân Vinh đánh bại hai vận động viên rất mạnh của Trung Quốc và Brazil bằng viên đạn quyết định 10,7 điểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *