hoangdung1-1518145811-100.jpg

hoangdung1-1518145811-100.jpg

“Ông trùm” Phan Quân và con trai Phan Hải trong phim “Người phán xử.” (Ảnh: VFC)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *