hoangdung9-1518146156-38.jpg

hoangdung9-1518146156-38.jpg

Nghệ sỹ Hoàng Dũng không kiệm lời nhưng cũng chẳng khoa trương dù ông vẫn luôn là một “đỉnh núi” khó vượt đối với nhiều thế hệ diễn viên. (Ảnh: Nghệ sỹ cung cấP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *