fergusonsac-1483105595-94.jpg

fergusonsac-1483105595-94.jpg

Bức ảnh lịch sử ghi lại cảnh Alex Ferguson cười vui khi bị…đuổi việc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *