ferguson198-1483105411-4.jpg

ferguson198-1483105411-4.jpg

Chủ tịch Manchester United Martin Edwards giới thiệu tân huấn luyện viên Alex Ferguson ngày 07/11/1986 tại Old Trafford.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *